NAILYMPIA VIỆT NAM 2024 – SALON NAILS

NAILYMPIA VIỆT NAM 2024 – SALON NAILS
Division 1
3rd Nguyễn Thị Thanh Tâm – Australia 
2nd Trần Lê Trúc Giang – Vietnam 
1st Le Vy – Australia 
Division 2
3rd Nguyen Julie – Malaysia 
2nd Pham Thi Nhan – Vietnam 
1st Kawase Yumi – Japan 
Division 3
3rd Genki Itou – Japan 
2nd DOÃN VĂN HẬU – Australia 
1st Natalia Trefon – Poland