NAILYMPIA VIỆT NAM 2024 – FLAT ART DESIGN BOX

NAILYMPIA VIỆT NAM 2024 – FLAT ART DESIGN BOX
Division 1
3rd Phạm Thị Hồng Nhiên – Vietnam 
2nd Tô Thị Thuỳ Trang – Vietnam 
1st Nguyễn Thị Kim Tuyến – Vietnam 
Division 2
3rd Nguyễn Lệ Mỹ Tiên – Vietnam 
2nd Lại Quốc Tuấn – Vietnam 
1st Cúc Nguyễn – Vietnam 
Division 3
3rd Nguyen Amy – Malaysia 
2nd Nguyễn Ngọc Nữ – Vietnam 
1st Lê Đại Phát – Vietnam